Dokumentų legalizavimas

Dokumentų tvirtinimas

Apostilizavimas ar legalizavimas?

Kai vienoje valstybėje išduoti ar patvirtinti dokumentai planuojami naudoti kitoje valstybėje, gali tekti dokumentus legalizuoti arba patvirtinti pažyma Apostille. Toks reikalavimas taikomas siekiant įsitikinti dokumentų autentiškumu.

Dokumentų legalizavimas (dvigubas tvirtinimas) ar tvirtinimas pažyma Apostille – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas.

Lietuvoje atvejai, kai tokio dokumentų patvirtinimo nereikalaujama, gali būti nustatyti įstatymais arba tarptautinėmis sutartimis. Daugiau informacijos – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos tinklapyje.

Apostilizavimas

Kas yra apostilė?

Apostilė – tai vienas iš dviejų populiariausių dokumento legalizavimo būdų, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje. Šios procedūros dėka apostilizuoti dokumentai įgauna teisinę galią ir galioja visose valstybėse, prisijungusiose prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. 2019 m. sausio 1 d. metų duomenimis yra 119 valstybių – dalyvių, prisijungusių prie minėtos konvencijos, ir jų kiekis kasmet didėja.

Apostilė  tai pažyma, kuria oficialiai patvirtinamas parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusio asmens pareigos ir dokumente esančio antspaudo tapatumas. Ji uždedama ant dokumento originalo arba notarinės dokumento kopijos arba ant vertimo, prisiūto prie pagrindinio dokumento.

Dokumento patvirtinimo apostile reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

Daug Europos ir pasaulio valstybių yra prisijungusios prie Hagos konvencijos, todėl šiose šalyse lietuviški dokumentai, patvirtinti apostile, šiose šalyse galios ir bus priimami oficialiose šalies institucijose ir įstaigose be jokio papildomo legalizavimo.

Kokie dokumentai apostilizuojami?

Apostilizuojami tik viešieji dokumentai (gimimo liudijimai / įrašai, santuokos liudijimai / įrašai, diplomai, brandos atestatai, valst. institucijų, įstaigų išduotos pažymos, notariniai dokumentai ir t.t.).  Tokiuose dokumentuose būtinas herbinis antspaudas su Vyčio ženklu. Yra išimčių kuomet apostilizuoti galima dokumentą be herbinio antspaudo (brandos atestatus, diplomus ir  t.t. išduotus Lietuvoje). Dėl dokumentų be herbinio antspaudo apostilizavimo, prašome, iš anksto susisiekti su notarais ar mumis, kad mes galėtumėm išsiaiškinti ar notarai galės apostilizuoti Jūsų dokumentą.

Privačių asmenų arba įmonių išduoti dokumentai neapostilizuojami. Jei Jums vis dėlto reikia apostilizuoti tokius dokumentus, iš pradžių pas notarą daromos dokumentų kopijos, tik po to kopijos apostilizuojamos arba dokumentai įforminami pas notarą ir tada apostilizuojami.

Paslaugos atlikimo terminai

Apostilizavimas – tai paslaugos, susijusios su dokumentų tvirtinimu apostile ir (arba) dokumentų legalizavimu. Paprastai apostilė paruošiama per keletą (maksimaliai iki penkių) dienų, bet įmanoma ir skubos tvarka – per vieną darbo dieną.

Dokumentus mums galima pristatyti į biurą, taip pat Vilniaus mieste galime juos paimti iš jūsų namų ar kitos sutartos vietos. Be to, dokumentą galima atsiųsti paštu ar naudojantis kurjerių paslaugomis.

Ar apostilę reikia versti?

Apostilė yra standartinis dokumentas, kuris Lietuvoje išduodamas dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Jeigu reikia, apostilė į kitas užsienio kalbas gali būti verčiama.

Kur atliekama procedūra?

Dokumentus pateikus mums, mes viskuo pasirūpiname už Jus nuo vertimo iki apostilizavimo notaro biure. Dokumento patvirtinimą apostile atlieka Lietuvos Respublikos notarų biurai.

Apostilizavimo procedūra
  • Apostilizuojamas kiekvienas dokumentas atskirai.
  • Dažniausiai apostilizuojamas dokumento originalas.
  • Jei dokumentas buvo išduotas užsienyje, jis gali būti apostilizuojamas tik išdavusioje jį užsienio valstybėje arba užsienio šalies diplomatinėje atstovybėje Lietuvoje. Lietuvos notarai pažyma (Apostille) tvirtina tik Lietuvos Respublikoje išduotus dokumentus.
  • Jei asmeniui reikia apostilizuoti dokumentus, kurie buvo išduoti su LTSR herbais, jie turi juos pakeisti naujais dokumentais.
  • Jei planuojate valstybinėje įstaigoje išimti dokumentą, kurį vėliau reikės apostilizuoti, turite būtinai apie tai informuoti tos įstaigos darbuotoją, kadangi ne visi darbuotojai yra kompetetingi pasirašyti dokumentus ir toks dokumentas negalės būti apostilizuotas.
  • Ar reikia užsakovui dokumentą apostilizuoti ar legalizuoti, turi pasidomėti pats užsakovas įstaigoje, į kurią bus pristatomas dokumentas.
  • Apostilė parašyta dviem kalbomis – lietuvių ir anglų, verčiant dokumentą į anglų kalbą, apostilė perrašoma, jei vertimas atliekamas į kitą užsienio kalbą, apostilė verčiamą į tos šalies, kurioje bus naudojamas dokumentas, kalbą.
 

Legalizavimas

Kas yra legalizavimas?

Dokumentų legalizavimas – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas.

Dokumentų legalizavimas reiškia dvigubą dokumento patvirtinimą – dokumentą išdavusioje šalyje ir šalyje, kurioje dokumentas bus pateiktas.

Pirmiausia dokumentas turi būti legalizuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje arba diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Po to jį turi legalizuoti šalies, kurioje jis bus pateikiamas, užsienio reikalų ministerija arba tos šalies diplomatinė atstovybė.

Mes padedame atlikti dokumento legalizaciją Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, todėl galite kreiptis į mus, jei Jums reikalingas legalizuotas dokumentas naudojimui tokioje šalyje, kurioje apostilės nėra pripažįstamos. Dokumentą galite atsiųsti paštu ar naudojantis kurjerių paslaugomis.

Kam reikalingas legalizavimas?

Dokumento legalizavimo reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

Kuo skiriasi apostilizavimas nuo legalizavimo?

Tvirtinimo būdas bus pasirinktas priklausomai nuo to, kurioje valstybėje bus naudojamas dokumentas. 

Jei tai bus šalis, kuri yra prisijungusi prie 1961 metų Hagos konvencijos, tuomet reikalingas dokumentų tvirtinimas apostile.

Jeigu dokumentai bus pateikiami užsienio valstybėje, neprisijungusioje prie 1961 m. Hagos konvencijos, jie turi būti legalizuoti. 

Paslaugos atlikimo terminai

Legalizavimo procedūra įprastai atliekama per dvi – tris savaites.

Kur atliekama procedūra?

Dokumentų legalizavimas atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.

Pirmiausia dokumentas turi būti legalizuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje arba diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Po to jį turi legalizuoti šalies, kurioje jis bus pateikiamas, užsienio reikalų ministerija arba tos šalies diplomatinė atstovybė.

Top
Pateikite
užklausą.