Vertimas žodžiu

Vertimo žodžiu rūšys

Sinchroninis (konferencijoms)

Sinchroninio vertimo metu pranešėjo kalba jo pranešimo metu verčiama į vieną ar kelias tikslines kalbas. Vienai kalbų korai tokį vertimą atlieka du vertėjai, kurie verčia pakaitomis, tai darbas poromis. Sinchroninio vertimo metu naudojama speciali vertimo įranga (skaitmeninės technologijos, ausinės ir pan,), o vertėjai sėdi uždaroje patalpoje arba tam skirtose kabinose.

Nuoseklusis

Tai rečiau naudojamas vertimo būdas konferencijų metu. Tai 5 ir daugiau minučių trukmės pranešimų vertimas žodžiu, išklausant pranešėjo, pranešėjui padarant pauzę, o tada vertėjui verčiant į kitą kalbą, naudojantis specialius užrašų įgūdžius ilgesnėse pranešimų atkarpose, pavyzdžiui, seminaruose, verslo derybose, pristatymuose, mokymuose.

Ad hoc / tarpininkavimo

Kai kuriuose verslo ar kt. susitikimuose vertėjo žodžiu gali būti prašoma tarpininkavimo (angl. liaison) paslaugų, verčiant ir į tikslinę kalbą, ir iš tikslinės kalbos, kaip aprašyta toliau. Verčiant žodžiu ad-hoc / tarpininkavimo būdu, vertėjas paprastai verčia į kliento kalbą ir iš jos, naudodamas nuoseklųjį būdą arba, rečiau, jei vertėjas dirba tik vienam iš kelių susitikimo dalyvių, jo gali būti paprašyta naudoti sinchroninį šnibždamąjį būdą; pvz., mažesniuose susitikimuose / derybose. Vertėjas išklauso tam tikrą pasisakymo dalį, o paskui ją apibendrina arba perteikia pažodžiui klausytojo kalba dažnais intervalais. Tai labiau neformalus vertimo žodžiu būdas.

Šnibždamasis

Šnibždamasis (pranc. chuchotage) vertimas, dar kitaip vadinamas „vertimas į ausį“ yra sinchroninio vertimo atmaina, kai pusbalsiu verčiama klausytojui į ausį nenaudojant specialios įrangos. Toks vertimas yra gana ribotas, jo klausytis gali tik keli kartu sėdintys ar stovintys dalyviai. Sinchroninis šnabždamasis vertimas yra panašus į sinchroninį vertimą žodžiu, tačiau užuot naudojęsis elektroninėmis priemonėmis, vertėjas žodžiu nedelsiant perduoda tai, kas sakoma, tiesiogiai klientui jo gimtąja kalba; pavyzdžiui, teismo posėdžiuose, oficialių vakarienių, ekskursijų po gamyklas arba individualių dalykinių pokalbių metu.

Mišrusis viešajam sektoriui

Teikiamos paslaugos viešajam sektoriui: valstybinėms įstaigoms, policijai, teismams, probacijai, kalėjimams. Gali būti naudojamas nuoseklusis ir sinchroninis (šnabždamasis) vertimo būdas, pagal situacijos / užsakovo pareikalavimą.

Vertimas telefonu
Top
Pateikite
užklausą.