MŪSŲ KOMPETENCIJOS SRITYS

Medicina

Vertimo medicinos srityje patirtis

Mūsų klientai, projektai

Medicinos ir farmacijos sritis yra įvairialypė. Mūsų komanda specializuojasi šiose srityse: odontologija, kardiologija, chirurgija, šeimos medicina, otolaringologija, oftamologija, laboratoriniai, klinikiniai tyrimai, veterinarija ir kt.

Dažniausiai verčiame klientų svetaines, rinkodaros tekstus, įvairias medicinines pažymas, įvairius išrašus, ligos istorijas, laboratorinius ir kitus tyrimus, tyrimų išvadas, bei daugelį kitų medicininio pobūdžio dokumentų. Kasdien verčiame įvairius medicininius tekstus sveikatos priežiūros tarnyboms.

 

Ekspertinės žinios: pirmiausia – nepakenk

Medicininius vertimus reikia atlikti kruopščiai, nes šie tekstai gali išgelbėti gyvybę. Nesvarbu, ar kalbama apie mediciną ir chirurgiją, sveikatos statistiką, klinikinę diagnostiką, veterinariją ar kitą medicinos sritį, galite pasitikėti, kad mūsų vertėjų tinklas turi reikiamų įgūdžių. Jei medicinos profesionalams keliame primum non nocere reikalavimą, logiška, kad tas pats reikalavimas turėtų būti išlaikomas ir visuose tekstuose, o taip pat ir vertimuose.

Visus farmacinius ir medicinius tekstus verčia tik šioje srityje daug metų dirbantys vertėjai bei kvalifikuoti medikai. Daugelis medicininių ir farmacinių tekstų vertėjų yra praktikuojantys gydytojai, kai kurie – papildomai įgiję užsienio kalbos filologijos išsilavinimą. Nustatome aukštus kriterijus ir užtikriname, kad mūsų vertėjai turėtų šios srities specialistų įgūdžių, gebėtų vartoti tinkamą terminologiją ir pateiktų aukščiausios kokybės galutinį produktą.

„Primum non nocere“ – Hipokratas

Srities specifiškumas

Vertimas yra labai svarbus veiksnys skleidžiant žinias ir naujus atradimus medicinos srityje. Tai taip pat labai svarbus veiksnys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas užsieniečiams ar tautinėms mažumoms. Pastaraisiais dešimtmečiais visame pasaulyje medicininių tekstų vertimas buvo labai reikalingas dėl globalizacijos ir intensyvėjančių kontaktų bei mainų tarp žmonių ir valstybių, žmonių mobilumo. 

Dar viena medicinos specialistams gerai žinoma tema: diferencijuojami medicininiai tekstai nespecialistams ir profesionalams bei jų atitinkamas vertimas – medicininiai tekstai nėra skirti specialiųjų žinių neturintiems asmenims (t.y. ne medikams), todėl šiems tekstams būdinga atitinkama kalba, kurios vertimui taikomi atitinkami kriterijai. Diferencijuoti teksto tikslinę grupę – dar vienas medicinos srities specifiškumo klausimas ir medicinos vertėjo iššūkis, išlaikant kalbos specifiškumą.

 

Terminologija

Medicininių ir farmacijos tekstų, medicininių dokumentų vertimas į užsienio kalbas laikomas sudėtingesniu nei kiti techniniai vertimai, nes tai itin specifiška sritis, reikalaujanti ilgamečių studijų ir praktikos. Medicininių tekstų vertėjai susiduria su daugybe iššūkių, kai kurie iš jų yra mokslinių tyrimų objektas. Tarp jų – medicininė terminologija, medicininių tekstų leksikologinis lygiavertiškumas, skaitomumas, kokybės klausimai. Medicininiam diskursui būdingi tarm tikri medicinos kalbos bruožai: specifinė terminija, įskaitant eponimus ir daugiažodžius terminus, akronimus ir santrumpas, afiksaciją, žodžių junginius, dubletų reiškinį, polisemiją ir sinonimiją. Verčiant medicininį tekstą, būtina tikrinti terminologiją tarptautiniame ligų klasifikatoriuje, eponimų žodynuose, atskirų medicinos sričių žodynuose ir kt.

Pagrindiniai specializuotų medicininių tekstų bruožai yra terminologija ir sintaksės ypatybės, pavyzdžiui, nominalizacija, ilgi sakiniai, pasyvų vartojimas ir trečiasis asmuo.

Graikų ir lotynų kalbų žodžių dariniai tebėra šiuolaikinės medicinos kalbos korpusas, taip pat prijungiant naujus eponimus, akronimus ir profesinius pavadinimus, prekės ženklus.

VERČIAME

 • Sveikatos priežiūros įstaigų svetainių tekstus
 • Brošiūras, katalogus ir kt. reklaminę medžiagą
 • Pacientų sutikimus: privatumo pranešimus, informuoto asmens sutikimus / informacinius lapus
 • Sveikatos priežiūros įstaigų, ligoninių ir klinikų vidaus dokumentus, taisykles
 • Viešųjų pirkimų dokumentus
 • Mokslinių, klinikinių tyrimų medžiagą
 • Universiteto ar mokymų kurso dokumentus
 • Disertacijas, mokslinius straipsnius, baigiamųjų darbų santraukas ir anotacijas
 • Vaistų informacinius lapelius
 • Atlygio, darbo saugos aprašus
 • Pareigines instrukcijas
 • Sutartis
 • Teisės aktus
 • Ligos istorijas
 • Teismo ekspertizės ataskaitas
 • Medicininę įrangą lydinčius dokumentus (instrukcijas), draudimo dokumentus
 • Ligoninės išrašų dokumentus 
 • Tyrimų rezultatus, išvadas
 • Ligoninės išrašų dokumentus

SRITYS

 • Odontologija
 • Kardiologija
 • Chirurgija
 • Otolaringologija
 • Oftamologija
 • Reumatologija
 • Radiologija
 • Alergologija
 • Neurologija
 • Psichiatrija
 • Klinikinė psichologija
 • Ginekologija
 • Pediatrija
 • Dermatologija
 • Endokrinologija
 • Teismo medicina
 • Gerontologija
 • Imunologija
 • Infektologija
 • Onkologija
 • Nefrologija
 • Medicininė genetika
 • Ortopedija
 • Patologija
 • Pulmonologija
 • Sporto medicina
 • Toksikologija
 • Traumatologija
 • Veterinarija

PASLAUGOS

 • Vertimas raštu
 • Vertimas žodžiu
 • Redagavimas
 • Korektūra
 • Lokalizacija
 • Kūrybinis vertimas
 • Kūrybinis rašymas
 • Perkūrimas
 • Konsultacijos
 • Rašymas
 • Maketavimas
 • Vertimas PowerPoint
 • Vertimas pages ir numbers
 • Vertimas Adobe Acrobat Pro
 • Vertimas Adobe InDesign
 • SEO paslaugos
 • Tinklalapių TVS vertimas, redagavimas, rašymas, pildymas
 • Transkribavimas
 • Vertimo tvirtinimas
 • Virtualus asistentas
Top
Pateikite
užklausą.