Santraukų, anotacijų vertimas

MŪSŲ KOMPETENCIJOS SRITYS

Akademiniai tekstai

Santraukų ir anotacijų vertimas

Skubumas, terminai, terminologija
Akademinio diskurso vertimas susijęs su sudėtingais klausimais, kylančiais įvairiais lygmenimis. Jie apima tiek bendrą vertėjo taikomą metodą ar vertimo strategiją, tiek konkretaus teksto ar net jį sudarančių kalbinių ar tekstinių ypatybių klausimus. Kalbant apie vidinį teksto kaip visumos ir jo sudedamųjų dalių santykį, holistinį požiūrį papildo predikatinio būdo analizė, kuri pasireiškia ypatingu teksto stiliumi, charakterizuojančiu jo autorių. Akivaizdu, kad holistinis požiūris į tekstą yra labai svarbus siekiant sukurti teorinę akademinio diskurso vertimo sistemą, svarbu, kad vertėjas būtų susipažinęs su duomenimis, gautais atliekant žvalgomuosius ir nuodugnius tokio pobūdžio vertimo metu kylančių problemų tyrimus, kurie gali papildyti holistinį požiūrį.
Šiuo atveju Jums gali padėti vertimų biuras, kuris užtikrins, kad Jūsų darbo santrauka būtų teisingai išversta į anglų kalbą tiek stilistiškai, tiek gramatiškai. Baigiamojo darbo vertimas – atsakinga užduotis. Tokio tipo tekstas pasižymi beasmenine forma, oficialia akademine kalba ir konkrečiai mokslo šakai būdinga leksika, kuri plačiajai auditorijai gali būti nežinoma.
 

 

Ekspertinės žinios

Vertimų biurą ar vertėją rinkitės atsakingai. Mes garantuojame Jums kokybiškas, profesionalias vertėjų ekspertų paslaugas, kurie darbą atliks per sutartą laiką. Galite būti tikri, kad patikėję šį darbą savo sritį išmanantiems žmonėms, jie Jūsų nenuvils – esame profesionalai, sukaupę 20 m. patirtį.

Srities specifiškumas

Akademinio diskurso vertimas susijęs su sudėtingais klausimais, kylančiais įvairiais lygmenimis. Jie apima tiek bendrą vertėjo taikomą metodą ar vertimo strategiją, tiek konkretaus teksto ar net jį sudarančių kalbinių ar tekstinių ypatybių klausimus. Kalbant apie vidinį teksto kaip visumos ir jo sudedamųjų dalių santykį, holistinį požiūrį papildo predikatinio būdo analizė, kuri pasireiškia ypatingu teksto stiliumi, charakterizuojančiu jo autorių. Akivaizdu, kad holistinis požiūris į tekstą yra labai svarbus siekiant sukurti teorinę akademinio diskurso vertimo sistemą, svarbu, kad vertėjas būtų susipažinęs su duomenimis, gautais atliekant žvalgomuosius ir nuodugnius tokio pobūdžio vertimo metu kylančių problemų tyrimus, kurie gali papildyti holistinį požiūrį.

Top
Pateikite
užklausą.