Kokybės standartas

Projekto parengimas

Dokumentų vertinimas, formatavimas, konvertavimas į redaguojamą formatą (kai reikia), žodžių ir (arba) simbolių skaičiavimas, projekto vertės nustatymas, vertimo atminties nustatymas, darbo plano ir atlikimo termino sudarymas.

Projekto analizė

Teksto perskaitymas, jei įmanoma, nuo pradžios iki galo, yra viena svarbiausių užduočių visame vertimo procese. Akivaizdu, kad šis žingsnis leidžia nustatyti teksto originalo kalbą, bet svarbiau yra išsiaiškinti originalo teksto dalyką, vertimo pobūdį (ar tai techninis, teisinis, rinkodaros ar kitoks vertimas), kokią informaciją reikės surinkti ir kokių išteklių prireiks vertimui atlikti.

Šiame etape vertėjas taip pat gali numatyti, kiek laiko reikės kiekvienai užduočiai atlikti, todėl galima nustatyti terminą ir užtikrinti geresnį laiko planavimą

Dokumento parengimas

Prieš vertimą peržiūrimi dokumentai, ištaisomos galimos klaidos originaliuose dokumentuose, kad būtų išvengta jų atkartojimo tikslinėse kalbose.

Terminologijos ir stiliaus analizė

Sukuriamas konkretaus kliento glosarijus, skirtas terminologijai tvarkyti viso projekto metu. Stilistikos gairės sudaromos atsižvelgiant į tikslinės kalbos taisykles, auditorijas ir rinkas.

Tai neabejotinai sudėtingiausias ir svarbiausias proceso etapas. Nuosekli tikslių terminų paieška – tai užduotis, kuri gali labiausiai pakenkti vertimo kokybei ir tam, kaip jį supras tikslinė auditorija.

Žodyno sudarymas
Kiekvienam klientui sukuriama vertimo atmintis, užtikrinanti lengvą ir ekonomišką būsimų vertimo užsakymų įvykdymą ar esamo teksto atnaujinimą.
Vertimas

Per pirmąjį vertimo etapą mūsų patyrę lingvistai išvers visą tekstą, laikydamiesi anksčiau sukurtame žodynėlyje ir stilistikos gairėse nustatytų parametrų.

Grafikos išdėstymas

Visos iliustracijų ir grafikos rinkmenos, kuriose yra verčiamo teksto, lokalizuojamos į tikslinę kalbą.

Peržiūra ir redagavimas

Esame įsitikinę: nepakanka tekstą tiesiog išversti. Prieš pateikiant klientui, patikėto teksto vertimas turėtų būti kruopščiai patikrintas, o jei yra poreikis – suredaguotas. Šią užduotį patikime tik gimtakalbiams lingvistams. Po vertimo visą medžiagą peržiūri redaktorius, turintis panašią kvalifikaciją kaip ir pagrindinis vertėjas. Per redagavimo etapą tikrinami šie dalykai: teksto išsamumas, tikslumas, gramatika, stilius, ortografija ir bendra skaitymo eiga.

Maketavimas, formatavimas

Visi išversti dokumentai formatuojami pagal originalo dizainą. Prireikus konkrečioms kalboms sukuriami nauji maketai (t. y. iš dešinės į kairę skaitomos kalbos, pavyzdžiui, hebrajų ar arabų, arba vertikaliai skaitomos kalbos, pavyzdžiui, kinų ar korėjiečių).

Korektūra, kokybės peržiūra
Užbaigus dokumento kūrimo etapą, mūsų komanda atliks galutinę suformatuotų dokumentų patikrą. Šiame etape gali prireikti galutinai pakoreguoti tekstą ir maketą.
Produkto pateikimas klientui

Jūsų rinkmenos paruoštos pristatymui elektroniniu būdu.

Kliento vidinė peržiūra ir grįžtamasis ryšys

Norime išgirsti Jūsų nuomonę. Mūsų darbas neapsieina be vertingų klientų atsiliepimų. Atlikę vidinę peržiūrą, pateiksime kokybės užtikrinimo įvertinimą ir atliksime visus reikiamus galutinius Jūsų dokumentų pakeitimus.

EKSPERTAI

Dvidešimt metų patirties

Ne vien profesionalumas, o ir kompetencija

Kadangi vertėjo profesija tampa vis reiklesnė, vertimo proceso ir specialiųjų žinių siekis įgauna papildomą reikšmę. Mokslinių tyrimų gauti rezultatai rodo, kad vertimas netampa lengvesnis didėjant patirčiai ir kompetencijai. Dažnas vertimų biuras pabrėžia savo profesionalumą, bet dažnas klientas nežino, kad to nepakanka, nes profesionalumas nėra lygus ekspertinėms žinioms. Be to, mūsų vertėjai ekspertai vertimo procese pasitelkia kognityvinės psichologijos sukurtas konceptualias ir metodologines priemones.

Top
Pateikite
užklausą.