Maketavimas

DTP arba kompiuterinė leidyba

XX a. atsiradę kompiuteriai ir sparčiai besivystanti kompiuterinė technninė ir programinė įranga turėjo didelę įtaką visoms žmogaus veiklos sritims, įskaitant leidybą. Šiandien be kompiuterinės įrangos negalima įsivaizduoti popierinio leidinio rengimo ir spausdinimo. Rašytojai ir kiti kūrėjai dažniausiai savo rankraščius perduoda leidykloms elektroninėje formoje, kuri yra įrašoma į laikmenas. Leidinių maketavimui ir spausdinimui naudojama visiškai kompiuterizuota įranga, žinoma kaip kompiuterinė leidyba. Įvairūs laikraščiai, žurnalai, elektroninės knygos, duomenų bazės, žemėlapiai, audiovizualiniai įrašai platinami skaitmeniniu formatu, saugomi laikmenose ar publikuojami internete. Elektroninių leidinių rengimas, saugojimas ir viešinimas taip pat yra vadinamas kompiuterine ar elektronine leidyba.

DTP vertimo procese

Didžiausias vertimų biuro, o ne „Google Translate“ ar laisvai samdomų vertėjų paslaugų privalumas – geresnė darbo kokybė. Taip yra dėl sukurtos darbo sistemos ir papildomos kalbos paslaugų teikėjo vykdomos priežiūros. Neatsiejama šio proceso dalis yra kompiuterinė, ar dar kitaip vadinama stalinė leidyba (angl. desktop publishing, DTP). Paprastai vienas iš paskutinių vertimo ar lokalizavimo projekto etapų – tai išversto dokumento pertvarkymas naudojant puslapių maketavimo programinę įrangą.

Vertimas ar lokalizavimas ne visada baigiasi vienos kalbos perteikimu kitai kalbai. Išversto teksto sakinių struktūra ir ilgis dažnai skiriasi nuo originalo. Pavyzdžiui, vokiečių kalba gali būti iki 30 proc. ilgesni nei išversti iš anglų kalbos. Arabų kalba rašoma iš dešinės į kairę, todėl verčiant iš arabų kalbos reikia keisti visą maketą. Daugelį projektų po vertimo reikia pertvarkyti – nuo šrifto rinkinio iki grafinio išdėstymo. Brošiūroms gali prireikti pertvarkyti formatą, laikraščiams, papildomoms medžiagoms, brošiūroms ir naudotojo vadovams.

Darbo procesas

Jei dokumentui reikalingas aukšto lygio formatavimo ir maketavimo paslauga, klientas paprastai siunčia failą idml formatu („InDesign“ idml arba indd su susijusiomis paveikslėlių ir šiftų nuorodomis) arba eksportuotą PDF failą. Vertėjai su šiais failais dirba naudodami kompiuterines vertimo priemones (angl. CAT). Šie įrankiai leidžia jiems sutelkti dėmesį tik į tekstą, užtikrinant vertimo kokybę ir terminijos nuoseklumą. Formatavimas yra pagrindinis maketuotojų, o ne lingvistų darbas.

DTP paprastai atliekamas projekto valdymo proceso pabaigoje. Užbaigus vertimą, projektas perduodamas maketuotojui. Maketuotojas importuoja išverstą tekstą ir dirba su jo dizainu. Tikslas – atspindėti originalaus dokumento formatavimą. Specialistas taip pat peržiūri skaičių formatus ir užtikrina, kad jie atspindėtų vietinę valiutą, laiką ir datą (lokalizacijos paslauga). Galiausiai jie patvirtina, kad vaizdai yra tinkamai lokalizuoti tiksliniam regionui.

Baigus maketavimą, lingvistas atlieka peržiūrą po maketavimo. Išmokę konkrečių tikslinės kalbos taisyklių, lingvistai atitinkamai panaudoja savo žinias: patikrina, ar nėra naujų rašybos klaidų, pažymi neteisingus eilučių pertrūkius ir atkreipia dėmesį į be reikalo sutrumpintą tekstą. Į failą, paprastai PDF, įrašytos pastabos maketuotojams nurodo, ką tiksliai reikia redaguoti prieš eksportuojant galutinę versiją.

DTP nauda

Maketuotojo indėlis yra labai naudingas, nes jis vertimo procese suteikia papildomą kokybės užtikrinimo lygmenį. Maketuotojai gerai išmano dizainą, todėl lingvistai gali visą dėmesį skirti kuo tikslesniam lokalizavimui.
Be to, maketuotojai dažnai pagreitina projekto terminus. Kadangi  maketuotojai yra gerai išmokyti, jie gali greitai dirbti ir suformatuoti projektą įvairiomis kliento nurodytomis programomis. Taip klientas sutaupo laiko, kad nereikėtų pačiam įjungti išversto teksto ir rizikuoti suklysti, jei jis nemoka vertimo kalbos. DTP specialistai gali greitai priimti pagrįstus dizaino sprendimus ir sumažinti neatitikimų riziką
.

Top
Pateikite
užklausą.