MŪSŲ KOMPETENCIJOS SRITYS

Teisė

Vertimo teisės srityje patirtis

Mūsų klientai, terminai, terminologija

Teisės sritis yra įvairialypė. Mūsų komanda specializuojasi šiose srityse: tarptautinė, imigracijos, įmonių ir antimonopolinė, mokesčių, patikos ir turto, nekilnojamojo turto, patentų ir intelektinės nuosavybės, darbo ir įdarbinimo, sveikatos, švietimo, vaikų ir šeimos teisė.

Dažniausiai verčiame įvairias sutartis, susitarimus ar susitarimo memorandumus, viešųjų pirkimų dokumentus, patentus, įmonių ir institucijų vidaus dokumentus, imigracijos dokumentus, ikiteisminio tyrimo medžiagą, pvz. liudijimus, šaukimus, prokuroro nutarimus, įvairius procesinius dokumentus, pvz. sprendimus, nutartis, nuosprendžius, taip pat notarinius dokumentus: testamentus, įgaliojimus bei daugelį kitų teisinio pobūdžio dokumentų.

Advokatų kontoroms padedame tarptautinėse fizinių ir juridinių asmenų teisiniuose procesuose, teikdami tikslius ir laiku atliktus vertimus. Taip pat teikiame papildomas pridėtinės vertės paslaugas, tokias kaip dokumentų užsienio kalba peržiūra, patvirtintas imigracijos dokumentų vertimas, akademinė dokumentų korektūra, vertimas žodžiu teikiant parodymus ikiteisminiame tyrime ar teisme, teismo posėdžių, apklausų įrašų transkribavimas, antrinis internetinis tyrimas, padedantis rasti tai, ko ieškote, patobulintas mašininis vertimas dideliam kiekiui dokumentų užsienio kalba ir apibendrinimas, leidžiantis glaustai suprasti didelį kiekį dokumentų užsienio kalba.

Užsakymų atlikimo terminai yra labai svarbūs teisės srityje, nes pavėlavus dokumentas gali tapti negaliojantis, ypač teisme. Be to, svarbus ir konfidencialumo klausimas, nes beveik visuose teisiniuose dokumentuose yra slaptų duomenų. Mūsų darbo proceso aprašas reikalauja, kad į Jūsų užklausą atsakytume per 60 minučių, o mūsų komanda nuolat laikosi griežtų terminų, kurių reikalauja teisininkai.

Teisės srityje besispecializuojantys vertėjai dirba su tokiais dokumentais kaip sutartys, nutarimai, pažymos ir pan. Jie turi išmanyti teisinę terminologiją ir šalies, į kurią verčia, teismų praktiką.

 

Srities specifiškumas

Teisinių dokumentų vertimas į užsienio kalbas laikomas sudėtingesniu nei kiti techniniai vertimai, nes kiekviena šalis turi savo terminologiją ir teisinę sistemą. Vienos kalbos ir teisinės sistemos teisiniai terminai gali neturėti tikslaus atitikmens kitoje kalboje. Norint atlikti teisinį vertimą, reikia ne tik turėti žinių apie tikslinės kalbos šalies atitinkamas teisines sistemas, terminologiją ir specifinį rašymo stilių, bet ir gerai išmanyti atitinkamą sritį tiek originalo, tiek tiksline kalba.

Ekspertinės žinios

Pastaraisiais dešimtmečiais visame pasaulyje teisinis vertimas buvo labai reikalingas dėl globalizacijos ir intensyvėjančių kontaktų bei mainų tarp žmonių ir valstybių. Bendradarbiaujant ir kooperuojantis tarptautiniu lygmeniu, teisė taip pat greitai įgauna tarptautinę perspektyvą. Šis reiškinys gali turėti svarbių pasekmių tarptautiniame kontekste, kuriame dažnai naudojami dokumentai, parašyti viena kalba, bet apimantys skirtingų šalių išleistus įstatymus ir reglamentus. Taip atsirado teisinio ekvivalentiškumo principas, kuris pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į teisinį poveikį, kurį išverstas tekstas turės tikslinėje kultūroje. Verčiant teisinius tekstus reikia ne tik pasiekti vienodą poveikį ir vienodą prasmę, bet ir išsaugoti pirminę teisinio teksto intenciją.

Teisinio teksto tarpkalbinis perteikimas ypač sudėtingas dėl to, kad vertimas iš vienos kalbos į kitą paprastai būna dvisistemis, ne tik dvikalbis, nes skiriasi originalo ir tikslinės kalbos teisinės bei lingvistinės sistemos. Dėl šios priežasties teisinis vertimas daugiausia vertinamas pagal jo adekvatumą komunikacinei paskirčiai tikslinėje kultūroje. Tai galioja ir daugelyje daugiakalbių (bet viensistemių) šalių, kuriose visi įstatymo vertimai turi vienodą autentišką statusą ir laikomi lygiaverčiais tekstais.

Nors teisiniuose dokumentuose visomis kalbomis sprendžiami panašūs klausimai, tai vyksta savitais būdais tiek dėl skirtingų kalbų, kuriomis tekstai sukurti, tiek dėl atitinkamų kultūrinių visuomenių bei jų teisinių sistemų skirtumų. Teisinis vertimas yra ypač sudėtingas ne tik dėl kultūrinio teisinio diskurso pobūdžio, bet ir dėl to, kad reikia užtikrinti formalų to paties teksto vienodai autoritetingų versijų atitikimą. Taip pat ir dėl to, kad jis priklauso nuo daugelio veiksnių, iš kurių svarbiausi yra viso pirminio teisinio teksto lingvistinis ir teisinis aiškinimas ir jo perteikimas atitinkamu lygiaverčiu tekstu kita kalba.

Teisiniu požiūriu informacijos papildymas ar pašalinimas teisiniame vertime yra labai rizikinga procedūra dėl galimo tikslinio teksto teisinės prasmės ir (arba) poveikio pakeitimo, todėl galima daryti prielaidą, kad eksplikacija ir implikacija teisiniame vertime gana retas reiškinys.

Plačiojoje visuomenėje visuotinai priimta, kad teisme vartojama ir teisiniuose dokumentuose rašoma teisinė kalba yra sunkiai suprantama ar net nesuprantama. Tyrimai rodo, kad iš tiesų yra tam tikrų skirtumų tarp paprastosios ir teisinės kalbos (ypač žodyno ir teksto rengimo standartų). Tačiau teisinė kalba plačiajai visuomenei gali atrodyti nesuprantama ne tik dėl vartojamų žodžių, bet ir dėl kitos priežasties – dėl jų gramatinės struktūros. Teisinė kalba gali atrodyti nenuosekli ne tik dėl to, kas šia kalba sakoma, bet ir dėl to, kas joje nepasakoma: dėl profesinių teisinių žinių, kurios paprastai preziumuojamos teisiniuose tekstuose. Šios žinios eksplicitiškai pateikiamos tik retais atvejais, tačiau tipiškus teisinius tekstus galima nuodugniai suprasti tik tuo atveju, jei jos laikomos juose numanomomis.

VERČIAME

 • Sutartis, susitarimus, memorandumus
 • Įstatus, steigimo dokumentus
 • Registrų išrašus
 • Įmonių ir institucijų dokumentus
 • Viešųjų pirkimų dokumentus
 • Derybų protokolus
 • Privatumo ir slapukų politikas pagal BDAR
 • Bendrąsias sąlygas ir terminus
 • Konfidencialumo susitarimus
 • Įgaliojimus
 • Atlygio, saugos ir kt. aprašus
 • Pareigines instrukcijas
 • Svetainių tekstus
 • Teisės aktus
 • Monografijas
 • Baigiamųjų darbų santraukas ir anotacijas
 • Juristų gyvenimo aprašymus, motyvacinius laiškus
 • Procesinius dokumentus

SRITYS

 • Tarptautinė
 • Įmonių
 • Imigracijos
 • Mokesčių
 • Patikos ir turto
 • Nekilnojamojo turto
 • Patentų ir intelektinės nuosavybės
 • Darbo ir įdarbinimo
 • Sveikatos
 • Švietimo
 • Vaikų ir šeimos teisė
 • Policijos
 • Aplinkos
 • Baudžiamoji
 • Ūkinė: finansų, bankų, žemės ūkio
 • Transporto
 • Statybos
 • Procesinė teisė

PASLAUGOS

 • Vertimas raštu
 • Vertimas žodžiu
 • Redagavimas
 • Korektūra
 • Lokalizacija
 • Kūrybinis vertimas
 • Kūrybinis rašymas
 • Perkūrimas
 • Konsultacijos
 • Rašymas
 • Maketavimas
 • Vertimas PowerPoint
 • Vertimas pages ir numbers
 • Vertimas Adobe Acrobat Pro
 • Vertimas Adobe InDesign
 • SEO paslaugos
 • Tinklalapių TVS vertimas, redagavimas, rašymas, pildymas
 • Transkribavimas
 • Vertimo tvirtinimas
 • Virtualus asistentas
Top
Pateikite
užklausą.